Wednesday, 18/07/2018 - 13:39|
Website Phòng GD&ĐT thị xã Nghĩa Lộ - Yên Bái
Ngày ban hành:
02/07/2018
Ngày hiệu lực:
02/07/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Cập nhật thông tin lên trang Thông tin điện tử
Ngày ban hành:
05/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

Ngày ban hành:
28/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực